صنایع لاستیک سازی

 

لاستيك ها :


     لاستيك به عنوان ماده اي كه داراي خاصيت كشساني (الاستيك) است تعريف مي شود. به طوري كه مهمترين خاصيت آن كش آمدن محسوب مي شود به طوري كه گاهي تا 60 برابر طول اوليه خود كش مي آيد. لاستيك طبيعي در موقع كش آمدن حرارت ار از دست مي دهد و در زمان برگشت حرارت را جذب مي كند. به طور كلي لاستيك ماده است كه خاصيت ارتجاعي كم، ازدياد طول و انقباض بالا دارد واژه پليمر براي مشخص كردن لاستيك در حالت خام و يا حالت غير مركب به كار برده ميشود از مزاياي لاستيك ها به ويژه لاستيك مصنوعي اين است كه با كم و زياد كردن تركيبات آن مي توان به خواص دلخواه دسترسي پيدا كرد. و بايد به اين نكته اشاره كرد كه خواص پليمر خام معرف تركيبات و خواص لاستيك در حالت نهايي نيست چون براي رسيدن به بعضي از خواص مورد نظر براي يك لاستيك احتياج به پروسه زماني طولاني داريم و همين زمان براي پروسه باعث افزايش قيمت لاستيك مي شود لاستيك در حالت كلي مدول الاستيسيته پاييني دارد و به همين سبب قادر به تحمل تغيير شكل تا بيش از هزار درصد است. لاستيك ها خاصيت فنري نيز دارند و به عنوان ميراكننده به كار مي روند. 
     لاستيك فاسد شدني نيست و به طور عادي نياز به روغن كاري ندارد. سختي آن با گذشت زمان افزايش مي يابد به طوري كه پس از ولگانيزه كردن لاستيك (تركيب كردن با گوگرد) پس از چند ساعت در دماي معمولي سختي آن به شدت افزايش پيدا مي كند. از لاستيك ها به عنوان مستهلك كننده صوت نيز استفاده مي شود و آن به اين علت است كه سرعت حركت صوت در لاستيك سرعت حركت آن در فولاد است لذا كامپوزيت هاي لاستيكي و فلزي به طور قابل توجهي از انتقال صوت جلوگيري مي كنند. بسياري از لاستيك ها در اثر ارتباط با سيالاتي چون نفت خام دچار تورم و كاهش مقاومت تنشي و كاهش قابليت ازدياد طول مي شود بعضي لاستيك ها تابع درجه حرارت مي باشد به طوري كه در درجه حرارت هاي پايين لاستيك سختي افزايش يافته و حالت ارتجاعي لاستيك كاهش پيدا مي كند. 
     صنعت لاستيك پس از كشف نحوه ولكانيزه كردن آن (در سال 1839) اكنون به عنوان يك صنعت اقتصادي بسيار مهم ظهور يافته است و بسياري از قطعات و محصولاتي لاستيكي در بازار به چشم مي خورند از جمله آنها مي توان به تاير كاميون ها و ساير وسايل حمل و نقل، شيلنگ ها، تسمه هاي نقاله، فرش ها و صفحات لاستيكي، تسمه هاي V شكل، پاشنه وتخت كفش، اسفنج هاي لاستيكي و بسياري از ديگر از قطعات اشاره كرد. 


طبقه بندي لاستيك ها درحالت كلي:

 
1-لاستيك طبيعي 
2-لاستيك مصنوعي 


تاريخچه صنعت لاستيك در گذر زمان 


     اولين بار ساكنين آمريكاي جنوبي از شيوه (لاتكس) درخت مصنوعي به نام Hevea جهت اندود كردن البسه و كوزه هاي گلي براي جلوگيري از نفوذ آب استفاده مي كردند. اين كشف توسط پرتقالي ها در اوايل قرن چهاردهم صورت گرفت. در سال 1735 دانشمندان فرانسوي و انگليسي تحقيق مشتركي بر روي درخت و سنتز آن انجام دادند لاستيك در همان زمان كشف شد و انگليسي ها آن را بر مبناي پاك كن و فرانسوي ها آن را كائوچو ناميدند. 
در سال 1771 يك دانشمند انگليسي بنام جوزف پريستلي (Joseph priestly) با اضافه كردن كربن به كائوچو خواص مكانيكي آنرا بهبود بخشيد. 
در سال 1801 يك دانشمند اسكاتلندي با پوشش پارچه معمولي توسط لاستيك معمولي موفق به ساخت باراني شد. 
در سال 1823 اولين لوله لاستيكي توسط ميشل فاراده دانشمند انگليسي ساخته شد. 
در سال هاي 1823 تا 1839 عمل ولكانيزاسيون لاستيك توسط دانشمندان انگليسي و آمريكايي منجر به تحولي بزرگ در صنعت لاستيك سازي شد. 
در سال 1881 لاستيك بادي دوچرخه توسط مخترع انگليسي و اغلب (Dunlop) اختراع شد. 
در سال 1912 كمپاني دياموند كشف كرد كه افزايش دوده به آميزه لاستيك مقاومت سايشي و ساير خواص فيزيكي آن را بهبود مي بخشد. 


تركيبات: 


     هيدروكربن(92 تا 94 درصد)-مواد ازته مواد محلول در آب خاكستر (معدني) چربي محلول در استرن(جمعا 6 تا 8 درصد) 
آميزكاري لاستيك با استفاده از موادزير انجام مي گيرد. 
1)الاسترمر يا الاستومرها 
2)پخت كننده ها 
3)پركننده ها 
4)نرم كننده ها 
5)چسباننده ها 
6)آنتي اكسيدان ها 
7)رنگين كننده ها 
8)ديرسوزها كننده ها 
9)معرف دمش كننده 
     به عنوان مثال براي آميزه كاري لاستيك دايره تاير به پايه SBR اجزاء زير استفاده مي شود. 
     جزء قسمت يعني به ازاء هر 100 قسمت لاستيك يا PHR 
لاستيك SBR (100) 
دوده (35) 
روغن فراورش (8) 
آنتي اكسيدان (1) 
اكسيد روي (5) 
اسيد استاريك (1) 
شتاب دهنده (7/0) 
گوگرد (5/2) 
 

خواص اساسي لاستيك در حالت استاتيكي : 


1-سختي 
2-مقاومت كششي 
3-ازدياد طول نهايي 
4-حد فشردگي 
     تعريف مدول الاستيسيته در اينجا با مشكل روبرو مي شود. اين مدول اهميت زيادي براي اهداف طراحي دارد مخصوص براي طراحي دمپرها. 
    به هر حال منحني تنش-تغيير شكل فشاري به طور وسيعي به ضريب شكل Shape Factor دارد. 
    يعني اينكه نمونه طويل با سطح مقطع كوچك باشد يا كوتاه با سطح مقطع بزرگ چرا كه لاستيك ذاتا غير قابل تراكم است وبه جاي تغيير حجم تغيير شكل مي دهد. 
    مقاومت كششي و ازدياد طولي توسط نمونه هايي كه از صفحات نازك لاستيك تهيه شده است و تحت كشش قرار مي گيرد تا حد پارگي تعيين مي شود. در اين آزمايش تنش كششي در يك ازدياد طول مشخص مي شود كه به نام مدول كششي تغيير مي شود. و بر حسب درصد به عنوان مثال تا حدود 200 درصد تعيين مي شود تا با مدول الاستيسيته اشتباه نشود. 


كنترل كيفيت قطعات لاستيكي در صنايع خودروسازي :


     به منظور دسترسي به يك سيستم اطمينان بخش تدوين اسناد و طراحي سيستم هاي كنترلي قابل اجرا و سازگار با شرايط يك واحد توليد رفته رفته جايگاه مناسب را براي خود در صنايع پيدا مي كند يكي از همين روش ها ايجاد مكانيزم مناسب به منظور تامين اطمينان از كيفيت (متناسب با كاربرد) براي قطعات لاستيكي مورد مصرف در كارخانجات خودروسازي مي باشد. در واقع جهت گيري و حركت در اين مسير با توجه به اولويت جايگزين قطعات Ckd به قطعات داخلي مي باشد و بسياري از صنايع و از جمله خودروسازي، با مشكلات زيادي در اين زمينه دست به گريبان هستند. و نظر به اينكه در حال حاضر تامين كننده لاستيكي صنايع را كارگاه هاي كوچك تشكيل مي دهند كه غالبا اين دسته از توليد كنندگان كوچك قطعات لاستيكي و پلاستيكي فاقد يك رويه كنترل كيفي متناسب هستند و اين خود مشكل مربوط به را در صنايع مادر دو چندان مي كند. 
 

ويژگي هاي مورد لزوم كنترل قطعات لاستيكي :


     شرايط كاربردي وعملياتي قطعات لاستيكي در حالت استاتيكي و به ويژه ديناميكي به عوامل زيادي بستگي دارد. بر خلاف بسياري از موارد فلزي يا پلاستيكي قطعات لاستيكي در هنگام كاركرد مجموعه اي از بسياري از خصوصيات را به طور همزمان از خود ارائه مي دهد. اين خصوصيات كه مجموعه ا ي از خصوصيات فيزيكي- شيميايي-مكانيكي و تاثيرپذيري از محيط هستند. باعث ايجاد پيچيدگي زيادي در ارزيابي و كنترل كيفي قطعات لاستيكي قبل از مصرف و به هنگام توليد مي شوند. به عبارت ديگر بايد اشاره كرد كه خصوصياتي از قبيل سختي درصد ازدياد، مقاومت كششي اگرچه از عمده خصوصيات مورد توجه براي كاركرد يك لاستيك درصد ازدياد طول، مقاومت كششي مي باشند اما شرايط كافي و قطعي براي انجام كاركرد بهينه قطعه نمي باشند. اندازه گيري و كنترل خصوصيات قطعات لاستيكي به سهولت ميسر نيست. بسياري از اين خواص از روي محصول قابل اندازه گيري نيست و علاوه بر اين كنترل بسياري از خواص مستلزم صرف زمان و هزينه زيادي مي باشد. حتي بر عكس قطعات فلزي كنترل ابعادي اين دسته از مواد خود مشكلاتي به همراه دارد. از سوي ديگر تغيير در مواد اوليه، اختلاط، فرايند ساخت، پخت قطعه لاستيكي به طور زيادي نقش تعيين كننده اي بر عملكرد نهايي يك قطعه لاستيكي دارد به همين دليل و با وجود چنين صفات ويژه در قطعات لاستيكي سيستم كنترلي مناسبي براي كنترل اين قطعات لازم است. 


مراحل ويژه كنترل قطعات لاستيكي :
 

1-كنترل كيفيت مواد اوليه 
2-كنترل كيفيت فرايند توليد 
3-كنترل كيفيت محصول توليد شده 
4-كنترل كيفيت عملكرد محصول در شرايط كاركرد 
     در ادامه نمايي از فرايند در برگيرنده اين چهار مرحله به تصوير كشيده شده است. 
     اگر اعمال كننده سيستم كنترل كيفيت كارخانه خودروساز كه خريدار قطعات لاستيكي است قلمداد كنيم. دو مرحله اول ودوم يعني كنترل كيفي (مواد اوليه و فرايند توليد) مي بايست مستقل از كنترل كيفي توليد كننده قطعه مورد ارزيابي مداوم كارخانه خودروسازي قرار مي گيرد. مرحله سوم يعني محصول توليد شده هم در كارگاه قطعه ساز و هم در مراحلي توسط كاربر قطعه (خودروساز) مستقلا مورد بازرسي قرار گيرد. واحدهاي توليد به كار برند. قطعه لاستيكي در مقايسه با توليد كننده قطعات ارتباط نزديكتري با شرايط عملي كاركرد قطعات دارند. از اينرو با داشتن يك سيستم كنترلي مناسب حين كاركرد نقش مهمي در بهبود كيفيت قطعه مي تواند ايفاد كند. در دياگرام زير مسير جريان اطلاعات بين كارگاه توليد كننده قطعات و كارخانه مصرف كننده نشان داده شده است. تدوين چنين سيستمي براي پاسخگويي به تلفيق چهار مرحله ويژه كنترل كيفي قطعات لازم است. 

    صنایع ایران با وجود كادر مهندسي بسيار قوي ،‌تجهيزات توليدي تخصصي و انحصاري ، تعهد و التزام پرسنل و مديريت شركت به امر كيفيت و تحويل به موقع ، همكاري با توليد كنندگان معتبر داخلی ، وجود شبكه گسترده فروش و خدمات باعث گرديد اين شركت در مدت فعاليت چند ساله خود در زمینه های زیر سر بلند از انجام كليه سفارشات در يافتي ، نامي نيك از تلاش صنعتگر ايراني در صنایع داخلی بر جاي بگذارد.

 

     - ارائه خدمات مشاوره در زمینه های  مختلف صنایع ( برندینگ, طراحی لوگو, چاپ و تبلیقات )

     - مطالعات مکان یابی و مطالعات بازارهای هدف صنایع

     - مطالعات امکان سنجی و طرحهای توجیهی صنایع

     - طراحی و احداث واحدهای صنایع ( تاسیسات و ابنیه )

     - اصلاح, ارتقاء و تامین تجهیزات و ملزومات واحدهای صنایع

    - تامین و تدارک کلیه لوازمات صنایع ( ابزارآلات, ملزومات ایمنی, ماشین آلات صنعتی, ماشین سازی, برق, الکترونیک, اتوماسیون صنعتی, انرژیهای نو و پاک )

     - همکاری آموزشی و مشاوره ای در طراحی و پیاده سازی واحدهای صنایع ( صدور کلیه گواهینامه های استاندارد بین المللی ISO )

     - فن آوری اطلاعات و ارتباطات واحدهای صنایع ( سخت افزار, نرم افزار, سیستم های جامع و خدمات اینترنت, طراحی وب سایت, شبکه و سیستم های مدیریت CRM 

     - مشاور بانکی و سرمایه گذاری واحدهای صنایع

     - تامین مالی

       ما به دنبال ايجاد فرصت هاي جديد  براي کسب و کار شما هستيم, فرصت هاي کسب و کار نبايد از دست بروند، در دسترس بودن اطلاعات جامع و بروز کسب و کار مي تواند به تحولي مثبت در فضاي کسب و کار شما بينجامد, براي شروع  و اثبات عملي اينکه ما هواي شما را داريم با ما تماس بگيريد.

 

                                                                                                                                                               صنایع ایران

شرکت وردسان

شرکت وردسان

ارسال شده در : ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
شرکت وردسان

شرکت وردسان

ارسال شده در : ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
اتصالات قابل انعطاف

اتصالات قابل انعطاف

ارسال شده در : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
ماشین ساز پایدار صنعت ارومیه

ماشین ساز پایدار صنعت ارومیه

ارسال شده در : ۱۳۹۴/۰۴/۲۴
وکیل پایه یک وکارشناس ارشد حقوق

وکیل پایه یک وکارشناس ارشد حقوق

ارسال شده در : ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
داوری در دعاوی وقراردادها

داوری در دعاوی وقراردادها

ارسال شده در : ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
مشاور حقوقی در شرکت ها

مشاور حقوقی در شرکت ها

ارسال شده در : ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
گروه صنعتی نانو طراح

گروه صنعتی نانو طراح

ارسال شده در : ۱۳۹۴/۰۵/۱۱
مشاوره پیش تولید

مشاوره پیش تولید

ارسال شده در : ۱۳۹۴/۰۵/۱۱
نشست مقامات عالی رتبه ایران و آلمان

نشست مقامات عالی رتبه ایران و آلمان

ارسال شده در : ۱۳۹۴/۰۵/۲۴
تولید قطعات لاستیکی شایان پلیمر

تولید قطعات لاستیکی شایان پلیمر

ارسال شده در : ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
صنایع مفتولی کمیل

صنایع مفتولی کمیل

ارسال شده در : ۱۳۹۴/۰۷/۰۹
عایق نانو پلیمر - عایق نانو سیلیکون

عایق نانو پلیمر - عایق نانو سیلیکون

ارسال شده در : ۱۳۹۷/۰۷/۰۴


Copy

شرکت فنی مهندسی علم و صنعت خواجه نصیر

مطالب مرتبط

  ثبت شکایات

  قوانین ثبت آگهی

  قوانین وبسایت

   

  logo-samandehi

  دارای پروانه نشر از مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  آدرس : ایران- تهران، زعفرانیه

  صندوق پستی 1458-19395

  تلفن :

  +982122750210

  +982122750380

  +982122750430

  نمابر:

  +982122750569

  همراه:

  +989128361805

  ایمیل:

  info@sanayeiran.com

  وبسایت:

  www.sanayeiran.com

  عضویت در خبرنامه

  ... و یا ایمیل خود را وارد کنید.

   
  تماس با ما

  *نام:

  ايميل:

  *پيام: