صدور انواع ایزوها

 

 ایزو چیست؟

     ایزو در واقع  حروف اختصاریInternational Organization for Standardization که به مفهوم سازمان بین المللی استاندارد سازی می باشد .ایزو یک شبکه از مؤسسات استاندارد ملی در ۱۴۷کشور دنیا است ؛ بر پایه یک مرکز در هر کشور و یک مرکز اصلی در شهر ژنو سوئیس که از سال 1926فعالیت خود را آغاز کرده ، می باشد که وظیفه هماهنگی مراکز مختلف را دارد.

     شركت QAL-UK (Quality Assessment Lia) يك مركز مستقل ثبت و صدور گواهينامه ایزو است كه توسط سازمان اعتباردهي ASCB-Accreditation Service for Certifying Bodies-EUROPEاتحاديه اروپا تائيد صلاحيت شده است .

     مركز اين شركت در انگلستان بوده و علاوه بر آن دفاتر اين شركت در نقاط مختلف در حال فعاليت و ارائه خدمات مميزي و ثبت و صدور گواهينامهایزو به مشتريان مي باشند . QAL-IRAN نيز به عنوان نماينده انحصاري شركت بين المللي QALدر خاورميانه با مركزيت ايران فعاليت خود را در زمينه مميزي سيستمهاي مديريت کیفیت وارائه خدمات آموزشي آغاز نموده و با استفاده از مميزين متخصص و كارآمد تلاش دارد با درك عميق نيازهاي مشتريان، افزايش كارايي، اثربخشي و بهبود مستمر فرآيندهاي آنان، در سازمانهاي طرف قرارداد خود ارزش افزوده ايجاد نمايد.

 

                                                                         خدمات صدور گواهينامه استانداردهاي بين المللي (ISO) 


ISO 9001:2008 ( سيستم مديريت کيفيت) : نحوه مديريت بر سازمان برای تامين نيازمنديها و انتظارات مشتری را دربرميگيرد و مستقل از اندازه سازمان و نوع محصول يا خدمت برای کليه بنگاهها و موسسات اقتصادی کاربرد دارد.


ISO 14001:2004 ( سيستم مديريت زيست محيطی ) : به مجموعه معيارها و روشهايی که برای کنترل و بهبود عملکرد زيست )محيطی سازمان ايجاد و اجرا می شود سيستم مديريت زيست محيطی سازمان اطلاق می شود. استانداردي كه به سازمان شما كمكمي كند تا خطرات آن را بعنوان قسمتي از كار روتين تجاري خود مشخص، اولويت بندي و مديريت كنيد . اين استاندارد بيشتر بر اساساستاندارد كيفي ايزو 9001 مي باشد ولي اثرات زيست محيطي را در نظر مي گيرد.


OHSAS 18001:2007 ( سيستم مديريت ايمني و بهداشت مشاغل ) : شرايط و عواملي كه بر روي سلامتي و آسايش كاركنان ، كارگران موقت ، كاركنان پيمانكار ، بازديدكنندگان و هرفرد ديگري درمحيط كار تاثير بگذارد را به عنوان ايمني و بهداشت شغلي مي شناسيم.


HSE ( ايمني بهداشت حرفه اي محيط زيست در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي ) : نظام واحدي است كه صنايع براي يكپارچه كردن و )  روندي HSE رسيدن به ديد منطقي و فراگير در زمينه ايمني، بهداشت و محيط زيست به كار مي گيرند.به عبارتي ساده تر استانداردمديريتي براي پوشش دادن نقاط ضعف ايمني و بهداشتي يك مجموعه صنعتي خواهد بود.


ISO 22000:2005 ( سيستم مديريت ايمني و بهداشت مواد غذايي) : اين استاندارد رويكردي سيستماتيك در اختيارتان قرار مي دهد توليد تجهيزات، ماشين آلات و مواد ،(catering) كه كليه جنبه هاي زنجيره غذا، از خريدمواد خام تا مصرف نهايي در رستوران، تهيه غذاشيميايي، و بخش خدمات نظير كنترل آفات، شستشو، حمل و نقل و تداركات را تحت پوشش قرار مي دهد.


ISO 10002: 2004 ( سيستم مديريت رسيدگي به شكايت مشتري ) : هدف اصلي اين استاندارد اثربخش نمودن فرايند رسيدگي به شكايات مشتريان و نحوه برخورد سيستماتيك با شكايات در سازمان ها مي باشد كه در نهايت ارتقاء كيفيت عملكرد سازمان و جلبرضايت مشتريان را به دنبال خواهد داشت و نهايتاٌ منجر به يكپارچه سازي سازمان ها در نحوه تعامل با مشتريان و برخورد با شكايات آن هابر طبق يك الگوي جهاني خواهد شد.


ISO 27001:2013 ( سيستم مديريت امنيت اطلاعات ) : امنيت اطلاعاتي حفظ محرمانگي،جامعيت،دقت و در دسترس بودن اطلاعات ميباشد. سيستم مديريت امنيت اطلاعات ريسك هاي بحراني اطلاعات سازمان را كاهش ميدهد و ايناستاندارد برمحرمانه بودن ، يكپارچگي و در دسترس بودن اطلاعات سازمان تاكيد دارد. هدف از پياده سازي اين استانداردتدوين استانداردهاي پايه اي جهت كنترل هاي امنيتي مورد نياز براي حفاظت از سيستم هاي اطلاعاتي و ارتباطي ميباشد. تمام سازمان هايي كه اهميت اطلاعات و محرمانه نگه داشتن آنها را مي دانند واطلاعات حساس و محرمانه آنهاميبايست به هر طريقي محافظت شود.


ISO TS/29001:2010 ( سيستم مديريت كيفيت در صنايع نفت،گاز و پتروشيمي ) : اين استاندارد براي همه سازمان استاندارد سازي و پيشرفت را TS هايي است كه در زنجيره تامين صنعت نفت و گاز فعاليت مي كنند. گواهي ايزو 29001در اين بخش تضمين مي كند.


ISO 13485: 2003 ( سيستم مديريت تجهيزات پزشكي) : اين استاندارد بمنظور كمك به سازمان ها در طراحي، توسعه، نصب و راه اندازي محصول و ارائه خدمات در زمينه تجهيزات پزشكي طراحي و تدوين شده و حاوي الزاماتي است كهسازمان ها را در طراحي، توسعه و تدارك خدمات مربوطه راهنمايي مي كند.


ISO 10015:1999 ( سيستم مديريت آموزش) : اين استاندارد راهنمايي هايي را جهت ياري رساندن به سازمان و كاركنان آن هنگام پرداختن به مسايل آموزشي ارايه مي دهد . اين استاندارد مي تواند هرگاه به منظور تفسيرموارد ”تحصيلات “ ونيز به راهنمايي نياز باشد، مورد استفاده ISO ”آموزش ” در استانداردهاي مديريت كيفيت و تضمين كيفيت سري 9000قرار گيرد. هر نوع ارجاع به آموزش در اين استاندارد همه نوع آموزش و تحصيلات را شامل مي شود.


CE : نشاني است كه پس از دريافت آن ميتوان محصولات و توليدات خود را درحوزه خاورميانه صادرات كرد.


ISO IWA2 ( سيستم مديريت كيفيت در سازمانهاي آموزشي ) : هدف از توافق كارگاهي بين المللي 2 IWA تهیه و تدارك خطوط راهنما جهت ياري رساني به سازمانهايي است كه توليدات و خدمات آموزشي ارائه داده و تصميم در بكارگيري سيستم مديريت كيفيت اثربخش بمنظور تحقق الزامات 9001:2000 ISOرا داشته اند، ميباشد. اسامی استانداردهای صادر شده از کمپانی QAL    


استاندارد جهانی سنجش رضایتمندی مشتری    ISO 10004:2012   


استاندارد جهانی رسیدگی به شکایات مشتری    ISO 10002:2014   


سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی     ISO 16949:2009   


نشان غذای حلال    نشان حلال      


سیستم مدیریت کیفیت برای شرکت های بازرسی    ISO 17020:2012   


سیستم تائید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون     ISO 17025:2005    


 استاندارد روش های خوب ساخت مواد خوراکی    GMP Standard    


جایزه ملی بهره وری    EFQM    


استاندارد مدیریت مطمئن سازی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی    ISO 20815:2008    


گواهینامه مواد غذایی در سطح بین المللی     GLOBAL GAP   


استاندارد ساخت ابنیه–  پله ها و دهانه پله ها    ISO 3881:1977      


استاندارد سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاههای پزشکی    ISO 15189:2012   


 استاندارد مدیریت ریسک در صنعت تجهیزات پزشکی     ISO 14971:2007    


استاندارد استریلیزه کردن دستگاههای پزشکی     ISO 17664:2004    


 استاندارد سیستم فست فودها     SFBB   


سیستم مدیریت یکپارچه    IMS    


استاندارد جهانی مدیریت ریسک    ISO 31000:2009   


استاندارد جهانی مسئولیت پذیری    ISO 26000:2010    


استاندارد جهانی ارزشگذاری برند    ISO 10668:2010   


مجوز صادرات محصول به خاورمیانه    CE نشان(انطباق)     


سیستم تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی    HACCP    


استاندارد مراکز درمانی    ISO IWA1:2005   

 

     صنایع ایران با وجود كادر مهندسي بسيار قوي ،‌تجهيزات توليدي تخصصي و انحصاري ، تعهد و التزام پرسنل و مديريت شركت به امر كيفيت و تحويل به موقع ، همكاري با توليد كنندگان معتبر داخلی ، وجود شبكه گسترده فروش و خدمات باعث گرديد اين شركت در مدت فعاليت چند ساله خود در زمینه های زیر سر بلند از انجام كليه سفارشات در يافتي ، نامي نيك از تلاش صنعتگر ايراني در صنایع داخلی بر جاي بگذارد.

 

     - ارائه خدمات مشاوره در زمینه های  مختلف صنایع ( برندینگ, طراحی لوگو, چاپ و تبلیقات )

     - مطالعات مکان یابی و مطالعات بازارهای هدف صنایع

     - مطالعات امکان سنجی و طرحهای توجیهی صنایع

     - طراحی و احداث واحدهای صنایع ( تاسیسات و ابنیه )

     - اصلاح, ارتقاء و تامین تجهیزات و ملزومات واحدهای صنایع

    - تامین و تدارک کلیه لوازمات صنایع ( ابزارآلات, ملزومات ایمنی, ماشین آلات صنعتی, ماشین سازی, برق, الکترونیک, اتوماسیون صنعتی, انرژیهای نو و پاک )

     - همکاری آموزشی و مشاوره ای در طراحی و پیاده سازی واحدهای صنایع ( صدور کلیه گواهینامه های استاندارد بین المللی ISO )

     - فن آوری اطلاعات و ارتباطات واحدهای صنایع ( سخت افزار, نرم افزار, سیستم های جامع و خدمات اینترنت, طراحی وب سایت, شبکه و سیستم های مدیریت CRM 

     - مشاور بانکی و سرمایه گذاری واحدهای صنایع

     - تامین مالی

      ما به دنبال ايجاد فرصت هاي جديد  براي کسب و کار شما هستيم, فرصت هاي کسب و کار نبايد از دست بروند، در دسترس بودن اطلاعات جامع و بروز کسب و کار مي تواند به تحولي مثبت در فضاي کسب و کار شما بينجامد, براي شروع  و اثبات عملي اينکه ما هواي شما را داريم با ما تماس بگيريد.

                                                                                                                                                               صنایع ایران

شرکت وردسان

شرکت وردسان

ارسال شده در : ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
شرکت وردسان

شرکت وردسان

ارسال شده در : ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
اتصالات قابل انعطاف

اتصالات قابل انعطاف

ارسال شده در : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
ماشین ساز پایدار صنعت ارومیه

ماشین ساز پایدار صنعت ارومیه

ارسال شده در : ۱۳۹۴/۰۴/۲۴
وکیل پایه یک وکارشناس ارشد حقوق

وکیل پایه یک وکارشناس ارشد حقوق

ارسال شده در : ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
داوری در دعاوی وقراردادها

داوری در دعاوی وقراردادها

ارسال شده در : ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
مشاور حقوقی در شرکت ها

مشاور حقوقی در شرکت ها

ارسال شده در : ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
گروه صنعتی نانو طراح

گروه صنعتی نانو طراح

ارسال شده در : ۱۳۹۴/۰۵/۱۱
مشاوره پیش تولید

مشاوره پیش تولید

ارسال شده در : ۱۳۹۴/۰۵/۱۱
نشست مقامات عالی رتبه ایران و آلمان

نشست مقامات عالی رتبه ایران و آلمان

ارسال شده در : ۱۳۹۴/۰۵/۲۴
تولید قطعات لاستیکی شایان پلیمر

تولید قطعات لاستیکی شایان پلیمر

ارسال شده در : ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
صنایع مفتولی کمیل

صنایع مفتولی کمیل

ارسال شده در : ۱۳۹۴/۰۷/۰۹
عایق نانو پلیمر - عایق نانو سیلیکون

عایق نانو پلیمر - عایق نانو سیلیکون

ارسال شده در : ۱۳۹۷/۰۷/۰۴


Copy

شرکت فنی مهندسی علم و صنعت خواجه نصیر

مطالب مرتبط

ثبت شکایات

قوانین ثبت آگهی

قوانین وبسایت

 

logo-samandehi

دارای پروانه نشر از مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

آدرس : ایران- تهران، زعفرانیه

صندوق پستی 1458-19395

تلفن :

+982122750210

+982122750380

+982122750430

نمابر:

+982122750569

همراه:

+989128361805

ایمیل:

info@sanayeiran.com

وبسایت:

www.sanayeiran.com

عضویت در خبرنامه

... و یا ایمیل خود را وارد کنید.

 
تماس با ما

*نام:

ايميل:

*پيام: